DIE GESKIEDENIS VAN DIE DEPARTEMENTE GRIEKS EN LATYN AAN DIE UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT

L Cilliers, A Snyman

Abstract


’n Era is verby, ’n era waartydens die twee antieke tale wat
aan die basis van ons Westerse beskawing lê, wat van die eerste
vakke was wat aan die Universiteit van die Vrystaat (destyds
die Grey Universiteitskollege) aangebied is, nou op die agtergrond
geskuif word. Die twee tale, Grieks en Latyn, het ontwikkel tot
twee sterk departemente in die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte
(later Geesteswetenskappe), maar in die laaste dekade eers hul
selfstandigheid verloor, en daarna verloor een van die twee, Latyn,
sy bestaansreg aan die UV. In die hieropvolgende verslag word die
geskiedenis van die Departemente Grieks en Latyn sedert hul
ontstaan in 1904 nagevolg, en hul rol in die universiteit en die land
uitgelig.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/64-0-1013

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help