Die berispende stem. Vroeë Griekse jambiese poësie vertaal en toegelig.

F. Pauw

Abstract


W J Henderson, Die berispende stem. Vroeë Griekse jambiese poësie vertaal en
toegelig. Johannesburg: Universiteit van Johannesburg 2011. Pp. XI, 188. ISBN
978-0-86970-709-8. Prys R100.

Bill Henderson, Emeritusprofessor in die Departement Griekse en Latynse Studies
aan die Universiteit van Johannesburg, het hom reeds as doyen van die oud-
Griekse liriese digkuns in Suid-Afrika gevestig met talryke artikels en twee vorige
boeke: Op Griekse lier (2004, oor die liriek), en Vir Griekse fluite (2009, oor die
elegie). Hierdie derde werk (oor die jambiese poësie) voltooi die driedeling van die
kortpoësie en span so die kroon op ’n leeftyd se werk. Jambiese poësie word
gedefinieer as ‘hekelvers waarin individue of die gemeenskap se kwale, gedrag en
dwaashede deur die digter ontbloot en ontleed word’ (p.VII). Soos in die geval van
die twee verwante genres, word navorsers en vertalers voor die uitdaging van die
fragmentariese aard van die oorgelewerde tekste gestel. Aangesien die Griekse
liriek, in vergelyking met die drama en epos, miskien ietwat aan die agterspeen
moes suig in terme nie net van algemene bekendheid nie maar ook van
doseeraanbod, lewer die voltooiing van Henderson se trilogie ’n tydige bydrae om
hierdie genre sy regmatige plek te help inneem.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/57-0-137

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help