DIS GRIEKS VIR MY DIE KLASSIEKE AS METAFOOR VIR DIE UNIVERSITEIT

J. C. Thom

Abstract


1 Inleiding
Ek het lank gewik en geweeg oor 'n gepaste onderwerp vir hierdie intreerede.1 Die
eenvoudigste sou wees om 'n tema te kies wat direk by my eie navorsing aansluit:
dit sou dan 'n onderwerp wees wat ek in diepte ken en waaroor ek in alle
beskeidenheid meen dat ek weI iets interessants aan u kon meedeel. Aan die
anderkant is die voortbestaan van die Klassieke tans by verskeie universiteite in
Suid-Afrika onder groot druk: ek het dit dus goedgedink om hierdie geleentheid te
benut om saam met ute besin oor die rol en sin van die Klassieke in 'n nuwe Suid-
Afrika op die vooraand van die derde millenium. Dit is egter vir my duidelik dat die
uitdagings waarvoor die Klassieke te staan gekom het, nie beperk is tot hierdie
dissipline nie; heelparty daarvan is eweneens van toepassing op die
geesteswetenskappe in die algemeen, en inderdaad selfs ook op die universiteit, as
akademiese instelling, in die geheel-vandaar die ietwat hubristiese subtitel van my
rede.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/42-2-186

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help