DIE PREPON-BEGINSEL IN DIE METAMORPHOSES VAN OVIDIUS

D. J. Coetzee

Abstract


Ovidi Medea videtur mihi ostendere quantum lie vir praestare potuerit, si
ingenio suo imperare quam indulgere induisset ...
Die Medea van Ovidius toon myns insiens watter hoogtes daardie man kon
bereik het as hy sy vindingrykheid kon beheer het eerder as om hom daarin te
verlekker ...
Quintilianus Inst. 10.1.98
Samevatting
Die prepon-beginsel met sy gerigtheid vanuit verskeie hoeke op wat gepas is, veral
op letterkundige gebied, het sterk geleef in die gees van die klassieke mens. In die
tyd van Ovidius was daar reeds 'n soort tradisie in verband met wat as gepas beskou
is in die onderskeie letterkundige genres. In hierdie artikel val die fokus op die
Metamorphoses van Ovidius en word die vraag gestel of die outeur in hierdie
verhalende gedig hom gehou het by die tradisionele prepon-beginsels.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/42-2-188

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help