REDAKSIONEEL / EDITORIAL

J.C. Thom

Abstract


Dit is met leedwese oor sy dood, maar nogtans met dankbaarheid oor sy groot
bydrae tot die Klassieke in Suid-Afrika dat ons die nagedagtenis van prof Tot de
Kock in hierdie uitgawe gedenk. Ons innige meegevoel gaan na sy familie. Ons
moet eweneens met 'n gevoel van verlies berig dat nog 'n klassikus, prof Ursula
Vogel, ons in die afgelope jaar ontval het. Prof Vogel sal veral onthou word vir haar
jarelange onbaatsugtige en nougesette diens aan die Klassieke Vereniging van Suid-
Afrika as redakteur van Acta Classica. Ons is dankbaar dat ons in hierdie uitgawe 'n
artikel van prof DB Saddington waartoe sy ook 'n laaste bydrae gemaak het, kan
plaas.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/42-1-191

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help