ELEGIE EN SUMPOSION

W. J. Henderson

Abstract


1 Inleiding
Die onlangse simposia oor die sumposion (Oxford 1984 en Ontario 1988) het opnuut
die aandag gevestig op die belangrike rol wat hierdie instelling in die Griekse
stadstaat gespee1 het. (Die referate van die Oxford-simposium is gepubliseer
(Murray 1990), die van die Ontario-simposium (red. W J Slater) nog nie.) Daar is
ook opnuut deur Bowie (1990:221-229) en RosIer (1990:230-227) betoog dat die
sumposion die belangrikste plek was vir die voordrag, nie net van die liriek nie,
maar ook van die e1egie. Veral Bowie het al in 'n vroeer artikel (1986:13-35) 'n
sterk saak ten opsigte van die vroee Griekse elegie uitgemaak. Gedetailleerde analise
van bepaalde gedigte, soos deur Latacz by geleentheid van die Ontario-simposium
bepleit is (1990:244-254), het minder aandag geniet. Die huidige bydrae bou voort
op ,n vroeer artikel (Henderson 1989: 174-180), en bespreek latere simpotiese
elegiee om hulle aard en gehalte aan te toon, asook om hulle verband met die
simposium uit te lig.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/42-1-192

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help