BOT ANIESE LATYN AS 'N GROEIPUNT VIR DIE TAAL

L. F. Van Ryneveld

Abstract


Inleiding
Moderne botaniese Latyn is 'n groeipunt vir die taal omdat die woordeskat. daarvan
gedurig uitbrei, 'n groeipunt wat vir die vertaler van nuwe taksonomiese
beskrywings uitdagings bied. Moderne wetenskaplike terminologie was aan in
ooreenstemming met die groei van vakkennis. Dit vereis soms dat Latynse
ekwivalente vir wetenskaplike terme geskep word.! 'n Aantal van my eie
neologismes wat in die gang van sowat vyftien jaar se vertaalwerk vir taksonome in
die Departemente Plantkunde en Mikrobiologie aan die Vrystaatse Universiteit
geskep is, word kortliks bespreek. Die terme kom uit my artikel getiteld "An
English-Latin glossary of some new words and phrases for botany and mycology"
(Van Ryneveld 1997), waarin ek 'n alfabetiese lys gee van nuwe Engelse terme met
my Latynse ekwivalente daarnaas. Daardie artikel is dus bedoel vir medevertalers
wat moontlik voor dieselfde probleme te staan kan kom as ek. Wat hieronder volg,
is nie 'n sistematiese en wetenskaplike uiteensetting van plantkundige Latyn me-die
is reeds beskikbaar in Stearn 1995. Ek skets net van die metodes wat ek aangewend
het om nuwe woorde te skep waar die woordeboeke nie kon help nie.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/42-1-196

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help