STRUKTURERING AS TEGNIEK VAN MOTIEF-AANDUIDING IN AISKHULOS SE PERSE

Francois Saayman

Abstract


In navorsing oor motiewe en temas in letterkundige werk is dit van groot waarde as
die teks dit self deur een of ander tegniek aandui. Sodoende kan subjektiewe
raaiwerk grootliks uitgeskakel word. In die Oresteia, byvoorbeeld, maak Aiskhulos
op s6 'n manier van dubbelsinnigheid gebruik dat 'n woord se metaforiese betekenis
in die onmiddellike konteks inpas, maar die letterlike betekenis 'n motief skep wat
meewerk aan 'n tema. In Ag. 143 s~ die teks dat Artemis "aangenaam .teenoor die
doudruppels (oppLKaAOtcTL) van sterk leeus" is. In die onmiddelike konteks verwys
'doudruppels' na 'kinders', maar die letterlike betekenis vorm deel van 'n tema van
bloed wat vergiet word, en kulmineer in Agamemnon se bloed wat Klutaimnestra
soos 'n 'reenbui' (1/;OtKa<>L) tref (Ag. 1390) (Saayman 1994:3). Maar in die Perse
word so 'n sterk verskil tussen metaforiese en letterlike betekenis skynbaar nie
dikwels gebruik nie. Wanneer dubbelsinnighede weI gebruik word, is dit baie meer
'gewoon', soos (Jovpw<; eers as 'ywerig' (73 en 137) en dan as 'oorywerig' (718 en
754), en OLXOP.OtL eers as 'weggaan', maar later as 'heengaan' /'omgekom'. Hierdie
gewone tipe dubbelsinnigheid word egter nie baie gebruik nie. Die tegniek wat
hoofsaaklik in die Perse gebruik word, is om woorde. deur middel van stilistiese
strukturering uit te lig. Woorde kan semanties of met mekaar kontrasteer word, soos
7fpeUpeLOtIl ('ouderdom', rA) en lIioll ('jonk', r.13), of identifiseer word, soos
BOpallWII ('paleis', rA) en pOt(1LAeL~ ('koninklik', r.8). Beide tipes word deur
strukturele tegnieke aangedui. In hierdie artikel word gewys op die unieke
strukturering van Perse 1-15, wat duidelik ten doel het om motiewe aan te dui.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/41-1-2-212

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help