KLEANTES SE HIMNE AAN ZEUS

J. C. Thom

Abstract


Kleantes van Assos (ca. 310-230 v.C.) se Himne aan Zeus word allerwee as 'n
besOndere dokument beskou. Vanuit 'n fllosofies-historiese perspektief is dit van
groot waarde omdat dit die enigste vroeg-Stoisynse teks van beduidende lengte is
wat min of meer in sy geheel behoue gebly het. Van groter interesse is egter die feit
dat Kleantes oenskynlik in hierdie himne sy Stoisyns-fllosofiese denke met 'n
opregte vroomheid kombineer (Wilamowitz-Moellendorff 1955:2.288). Ben geleerde
noem die Himne trouens "een van die treffendste oorblyfsels van antieke
vroomheid" (Festugiere [1949] 1983:311; verdere verwysings in Mansfeld
1979:130-131). S6 beskou is die Himne aan Zeus 'n belangrike illustrasie van die
wyse waarop fllosofie in die Hellenistiese tyd die rol van 'n surrogaat-godsdiens
begin vervul het (vgl Festugiere [1949] 1983:310-332; 1954:106-112).

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/41-1-2-214

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help