REKENAAR-ONDERRIGPROGRAMME VIR LATYN VIR REGSTUDENTE: TEORIE EN PRAKTYK

Jo-Marie Claassen, Nadine Brand

Abstract


INLEIDENDE OPMERKINGS
Sedert 1987 bet die Departement Latyn, Universiteit Stellenboscb, bom toegele op die
daarstel van rekenaarbulp vir Latynstudente. Tot einde 1994 was Latyn verplig vir
regstudente, en bulle moes binne 'n jaar tot Matrikulasievlak gebring word, voordat bulle
'n volwaardige eerstejaarskursus, met beide regs- en klassieke tekste as basis, kon aandurf.
Rekenaarbulp is gesien as 'n middel om die basiese begeleide inoefening, waarvoor daar in
so 'n vlugge kursus geen klastyd is nie, in studente se eie tyd aan bulle beskikbaar te stel.
Daar is in die afgelope nege jaar deurgaans gepoog om rekenskap te gee oor wat bereik
word. Die moontlikhede en toepassing van die rekenaar in die onderrig van Latynse letteren
taalkunde is dus deurgrondelik ondersoek. Die studie bet twee aspekte bebels,
evaluering van beskikbare programmatuur, en die opweeg van onderrigmoontlikhede aan
die band van studente-prestasie.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/40-3-4-498

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help