NAG VAN MISLEIDING - DAG VAN VERNIETIGING: DAG EN NAG AS MOTIEWE IN AISKHULOS SE PERSE*

F. Saayman

Abstract


Die begrippe "dag" en "nag", met gepaardgaande "verberging" en "openbaring", vorm 'n
kontrasterende stel motiewe, hoofsaaklik in die eerste helfte van die Perse, wat kulmineer
in die boodskapper se hoof beskrywing van die slag van Salamis in reels 353-432.
Eerstens is daar die natuurlike kontras tussen dag en nag soos ervaar deur Atossa aan die
een kant, en die Persiese vloot aan die ander kant. Vir elkeen van hierdie karakters speel
die kontras tussen dag en nag 'n tematiese rol. Vir Atossa het die nag 'n slegte konnotasie,
terwyl die dag vir haar 'n simbool van voorspoed is. In kontras hiermee het die Persiese
vloot positiewe verwagtings in die nag, wat telkens verpletter word in die daaropvolgende
dag. Tweedens vorm "verberging" en "openbaring" deur die nag en dag ook 'n kontras
tussen Atossa en die vloot. Atossa "sien" in die nag, terwyI, vir die vloot, die nag alies
verberg. As Atossa weI in die dag sien, sien sy 'n voorteken van die Persiese nederlaag.
Insgelyks, wanneer "verberging" in die dag ter sprake kom, is dit die wrakstukke van die
Persiese vloot wat die see verberg. In albei karakters se geval werk hierdie motiewe mee
om 'n kontras te skep tussen die nag voor Salamis en die dag van die geveg. Hierdie
kontraste dien die ironie van die Persiese verwagting voor die tyd, en die werklikheid van
Salamis.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/40-1-509

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help