REDAKSIONEEL / EDITORIAL

J.C. Zietsman

Abstract


Die tweejaarlikse kongres van die Klassieke Vereniging van Suid-Afrika wat in Januarie vanjaar
by die Universiteit van die Witwatersrand gehou is, is bygewoon deur 90 afgevaardigdes - die
grootste groep klassici en liethebbers van die klassieke wereld wat nog ooit vir 'n akademiese
kongres in Suid-Afrika byeen was. Baie gepas het Dr. Gerrit Viljoen, 'n ere-President van die
Vereniging wat na sy uittrede uit die politiek teruggekeer het na sy eerste iiefde, die opmerking
gemaak dat, as so 'n groot groep oorwegend jeugdige ldassici wat oor so 'n omvattende
verskeidenheid temas referate kom !ewer, die sterfbed van die Klassieke in Suid-Afrika
verteenwoordig, hy graag ook by die opstanding teenwoordig sou wou wees!

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/38-2-541

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help