DIE DOOD EN DOODSHANTERING IN OUD-EGIPTE, 3100–332 v.C.

  • F.P. Retief Universiteit van die Vrystaat
  • L. Cilliers Universiteit van die Vrystaat

Abstract

Alle inligting dui daarop dat die inwoners van Oud-Egipte die dood nie gesien het as beëindiging van die lewe nie, maar as ’n oorgangspunt vanaf ’n aardse bestaan na ’n ewigdurende lewe na die dood (Taylor 2001:7). Voorbereiding hiervoor was dan ook sistematies en uitvoerig deel van die alledaagse lewe, in besonder die religieuse komponent daarvan. In hierdie bydrae word die ontwikkeling en toepassing van ’n streng rituele stelsel van doodshantering oor ’n tydperk van meer as 2 500 jaar in oënskou geneem.
Published
2012-03-30
Section
Articles