REDAKSIONEEL

J.C. Thom

Abstract


In die Jig van die feit dat meer as 90% van die studente wat Grieks by Afrikaanse universiteite
neem teologiese studente is, is dit nie verbasend dat 'n groot dee! van die voorgraadse
kursusse aan die Nuwe Testament gewy word nie. Trouens, al die Grieks departemente by
hierdie universiteite maak gebruik van 'n inleidende grammatika-kursus wat op die Nuwe
Testament afgestem is; dit bring mee dat studente in die eerste jaar hoofsaaklik NuweTestamentiese
Grieks lees. Selfs in die tweede en derde jaar maak die Nuwe Testament
komponent minstens 50% van die totale Jeesbestek uit. Hierdie konsentrasie op die Nuwe
Testament is heel verstaanbaar as in ag geneem word dat teologiese studente van die
Afrikaanse kerke Grieks minstens tot op tweedejaarsvlak as verpligte kursus moet volg en dat
sodanige studente dikwels weinig belangstelling vir die Griekse kultuur self het.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/37-1-838

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help