REDAKSIONEEL / EDITORIAL

P.J. Conradie

Abstract


Veranderende omstandighede in die afgelope aantal jare het dit waarskynlik gemaak dat die
aantal studente in Latyn en Grieks aan Suid-Afrikaanse universiteite nog verder sal afneem.
Na lang onsekerheid word daar nou duidelik deur die wet bepaal dat studente in die regte
slegs Matrikulasie-Latyn of 'n eenjarige geakkrediteerde kursus in Latyn aan 'n universiteit
hoef aan te bied, en die meeste universiteite sal waarskynlik nie meer as hierdie minimum
vereis nie. Wat Grieks betref, vereis die Afrikaanse Gereformeerde kerke nog steeds van
teologiese studente 'n tweejarige kursus in Grieks, maar van tyd tot tyd word vir 'n
vermindering van hierdie vereiste geagiteer. Die betrokke fakulteite streef tans daarna om ook
vir ander denominasies · meer toeganldik te wees. Aangesien laasgenoemde meestal nie soveel
Grieks verlang nie, is daar 'n wesenlike gevaar dat die vereistes vir aile studente verminder
sal word.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/36-4-914

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help