RINGSKOMPOSISIONELE UITLIGTING VAN DIE KRATOS-TEMA IN AISKHULOS SE DANAIDE-TRILOGIE

F. Saayman

Abstract


In Aiskhulos se werke is die koorsange nog tot 'n groot mate sleutels tot die interpretasie van die totale drama of trilogie, vanwee sy nabyheid aan die liriese vorm van tragedie. Die Kparo~-motief figureer sterk in die koorsange van reels 418-437 en 524-599, van die Hiketides, wat beide ringkomposisies is. Die ontwikkeling van teksanalise het verreikende vernuwing in die beskrywingswyse en interpretasie van ringkomposisies veroorsaak. Verder word aan die hand van die retoriese figuur van ringkomposisie, betoog dat in terme van die Russiese Formalisme en die daaropvolgende Praagse Funksionalisme, die wyse waarop die Kparo~-tema in die ringkomposisie van reels 418-437 aangewend word, duidelik daarop dui dat ironie 'n groot rol speel. Gevolglik is dit moontlik om met groter metodologiese sekerheid die rol van die Kparo~-tema op die intrige-vlak te ondersoek, en die lyn deur te trek na die hele trilogie. Die tweede en derde dramas van die trilogie is weliswaar verlore, maar die rekonstruksies wat op grond van die enkele fragmente gemaak is, kan verder ontwikkel word deur die nodige onderskeid tussen verhaal en intrige to

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/36-4-915

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help