DIE DIGTER IN EN VAN DIE ECLOGAE

J. Swanepoel

Abstract


INLEIDING
Die vraag oor wat die poesie te doen het met die geskiedenis, oor hoe die verhouding tussen
die w~reld van woorde en die w~reld van dade daar uitsien, is 'n probleem wat digters en
denkers deur die eeue besig gehou het. Dit is 'n literatuur-filosofiese vraagstuk wat op die
mees uiteenlopende wyses beantwoord kan word. Ek noem hier slegs twee ekstreme standpunte
van die talryke moontlikhede. Die eerste is om 'n baie noue interaksie tussen die literatuur en
die historiese, sosio-ekonomiese en politieke omstandighede waarin dit ontstaan het te poneer.
Die ander uiterste is om die literatuur as iets a-histories te beskou, as iets in sigself geslote,
tydloos en "universeel". 'n Interessante standpunt in hierdie verband- weliswaar as slotsin van
'n hoofstuk waarin daar op uitgebreide wyse ondersoek ingestel is na Vergilius se
lewensomstandighede - is die van die bekende Vergilius-kenner W.F. Jackson-Knight
(1966:98): "Of Vergil's life as a sequence of events in history there is not much to say, and all
his work for which he lived forces itself into the sequence of the few external facts. His real
history is mental, a sequence and a spatial pattern in the imagination." Hy neem dan die
debatteerbare standpunt in dat 'n "direkte" benadering tot Vergilius se poesie, waarin die
tekste op sigself bestudeer word, vee! meer belofte inhou.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/36-3-922

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help