THUKIDIDES EN DIE GROOTHEID, DIE OORDEELSFOUTE EN DIE ONDERGANG VAN ATENE

D.A. Pauw

Abstract


Die geskiedskrywer Thukidides beskryf die uitgerekte konflik tussen Atene en Sparta,
'n konflik wat na veel smarte en lyding uitloop op die neerlaag en ondergang van die
eens magtige Atene. Hierdie tema is in sy wese dramaties want die elemente van
drama is inherent teenwoordig: die konflik is daar, betsy tussen volke betsy tussen
indiwidue; die verwikkeling is daar met die spanning en afwagting wa.at10e dit lei;
daar is keerpunte, oordeelsfoute wat begaan word, onafwendbare dilemmas waarin
karakters hul bevind; aangrypende gebeure word beskryf, tonele van patos wat die
Ieser emosioneel ontroer; maar deurgaans verkry die beskrywing 'n algemeen geldige
dimensie waardeur die mededeling van feite tot 'n universele en tydlose vlak verhef
word, waardeur geskiedenis volgens Aristoteles die terrein van die poesie betree.2

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/36-1-2-929

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help