DIE DRIETALIGE INSKRIPSIE VAN GALLUS (29 V.C.) TE PHILAE AS CASUS BELLI

B. Hendrickx

Abstract


Na die dood van Kleopatra in 30 v.C. word Egipte 'n Romeinse provinsie met C.
Cornelius Gallus as eerste praefectus. Dieselfde jaar nog moet hierdie goewerneur 'n
opstand in Bo-Egipte (die Theba'is) onderdruk, en vroeg in 29 v.C. het hy aandag aan
die suidelike grens van Egipte geskenk. In April van daardie jaar het hy dan ook 'n
drietalige inskripsie (Grieks, Latyn, hierogliewe)t op 'n stele voor die tempel van
Augustus te Philae aangebring. In die teks verwys Gallus na die onderdrukking van die
opstand in die Theba'is, na 'n vredesverdrag met die Meroiete ("Ethiopiers" in die
teks) en na die vestiging van die Romeinse gesag oor die sogenaamde
Triakontaschoenos.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/36-1-2-933

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help