DIE PRYSNAAM VAN IN KONING: WAS SILKO IN LEEU,IN BOK, IN BEER, IN ANTILOOP OF IN GODHEID?

B. Hendrickx

Abstract


1. INLEIDEND
In 453 n.C. is die reg van die Nubiers om die godin Isis te Pbitae vrylik te aanbid deur
Maximinus, die Romeinse generaal in Egipte, erken. Die Bisantynse keiser, Justinianus,
bet di~ tempel egter in ca. 540 laat sluit, en die beidense beelde is toe na Konstantinopel
oorgebring (Adams 1977:440). Die Nobatae (Nobadae), 'n volkstam wat bom in die
noorde van Nubie (die buidige Soedan) gevestig bet, is blykbaar in ca. 543 deur die
monofisitiese sendeling, Julianus, tot die Cbristendom bekeer (Adams 1977:443;
Hendrich 1984:77), maar die eerste spore van Cbristelike sendingwerk was minstens een
eeu vroeer reeds sigbaar (Letsios 1988:210). Sitko, een van die belangrikste stamboofde,
wat bomself as "Kleinkoning" betitel bet,. pas in bierdie raamwerk in, maar die datering
van sy bewind is kontroversieel: by word tussen die middel van die vyfde en di~ van die
sesde eeu geplaas, betsy as beiden, betsy as Christen, sonder dat dit tot nou toe moontlik
was om afdoende bewyse vir 'n finale datering te lewer.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/40-3-4-496

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help