DIE OORLEWING VAN DIE KLASSIEKE LETTERKUNDE GEDURENDE DIE KLASSIEKE OUDHEID

W.J. Henderson

Abstract


"Die tekste van die Griekse en Latynse outeurs het nie sommer uit die lug op ons lessenaars
geval nie" is 'n uitspraak wat seker al baie keer in klas- en lesingkamers gebruik is om skoliere
en studente onder die indruk te bring van die wonderbaarlike oorlewing van die literere skatte
van die Klassieke wereld. Maar nadat die studerende gehoor na behore belndruk is, word met die
meer dringende taak van bestudering van die onderhawige teks voortgega.an. Die verhaal van die
lang en gevaarlike reis van die antieke manuskripte, wat in baie gevalle herinner aan die
wedervaringe van 'n Aeneas (jato profugus ...• multum ... et terris iactatu.s et alto, multa quoque
et bello pass us, Verg. Aen. 1.1-5), word in enkele sinne afgemaak of geheel en al verswyg

Full Text:

PDF

References


Anderson, R.D., Parsons, P.J. & Nisbet, R.G.M. 1979. "Elegiacs by Gallus from Q~r Ibrfm",

IRS 69, 125-155.

Coxon, A.H. 1970. "Heraclitus", in Hammond, N.G.L. & Scullard, H.H. (reds.), The Oxford

classical dictionary. Oxford: Clarendon Press, 500-501.

Hall, F.W. 1968. A companion to classical texts. Hildesheim: Georg Olms [1931. Oxford:

Clarendon Press].

Heubeck, A. 1979. Archaeologica Homerica III. Schtift. Gl5ttingen: Van den Hoeck & Ruprecht.

Jebb, R.C. 1967. Bacchylides. The poems and fragments. Hildesheim: Georg Olms [1905

Cambridge: University Press].

Kenney, E.J. 1982. "Books and readers in the Roman world", in Kenney, E.J. & Clausen, W.V.

(reds.), The Cambridge history of classical literature, vol. II: Latin literature. Cambridge:

University Press, 3-32.

Naud~. C.P.T. 1989. "lmitatio in die Latynse letterkunde", in Henderson, W.J. & Pauw, D.A.

(reds.), Theros. Studies opgedra aan professor EL. de Kock by geleentheid van sy 65ste

verjaardag. Johannesburg: R.A.U., 101-113.

Pfeiffer, R. 1968. History of classical scholarship. From the beginnings to the end of the

Hellenistic age. Oxford: Clarendon Press.

Reynolds, L.D. & Wilson, N.G. 1968. Scribes and scholars. A guide to the transmission of

Greek and Latin literature. Oxford: University Press.

Sandys, J.E. 1921. A history of classical scholarship, vol. I. Cambridge: University Press,

Herdruk 1967. New YorlHafner Publishing Company.

Schubart, W. 1961. Das Buch bei der Griechen und Romern. 3de uitgawe. Heidelberg: Lambert

Schneider.

Sweeney, R.D. 1971. "Vanishing and unavailable evidence: Latin manuscripts in the Middle

Ages and today", in Bolgar, R.R. (red.), Classical influences on European culture A.D.

-1500. Cambridge: University Press, 29-36.

Wilamowitz-Moellendorff, U. von. 1982. History of classical scholarship. Eng. vertaling dcur

A. Harris, met Inleiding deur H. Lloyd-Jones. Londen: Duckworth [ 1921. Leipzig:

Teubner].

Whitaker, R. 1981. "Apropos of the New Gallus fragment", ACl24, 87-96.

Williams, G. 1982. "The genesis of poetry in Rome", in Kenney, E.J. & Oausen, W.V. (reds.),

The Cambridge history of classical literature, vol.II: Latin Literature. Cambridge:

University Press, 53-59.
DOI: https://doi.org/10.7445/35-3-4-561

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help