ALEXANDER DIE GROTE SE LEËR EN DIE OORLOGSTRES-SINDROOM, 326 v.C.

L. Cilliers, F. P. Retief

Abstract


In die somer van 326 v.C. is Alexander die Grote se Asiatiese veroweringsveldtog van sewe jaar onverwags aan die bolope van die Indus-rivier gestuit – nie deur vyandelike aksie nie, maar deur die weiering van sy soldate om verder ooswaarts te trek. ’n Moontlike rede vir sulke drastiese optrede deur ’n leër wat hul koning tot op daardie stadium blindelings gevolg het, is dat erge oorlogstres kon ingetree het. Die oorlogstres-sindroom, soos vandag gedefineer, is goed nagevors, en in hierdie artikel word die moontlikheid ondersoek dat dit by bovermelde geleentheid ’n beslissende rol kon gespeel het. Sou dít dalk die verklaring kon wees vir hierdie dramatiese gebeurtenis waarin Alexander se droom van ’n ryk wat tot aan die einde van die wêreld strek, verpletter is – deur sy eie soldate?

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7445/45-0-161

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2079-2883 (online); ISSN 0303-1896 (print)

Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.

http://akroterion.journals.ac.za/public/site/images/scholar/g3010_768

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help